Persondatapolitik 

Dataansvarlig

Club La Santa A/S indgår i koncernen A/S af 3. Juni 1986, og selskabet Club La Santa S.A.U. (Lanzarote) har det overordnede ansvar og afgørende betydning for Club La Santas virksomhed i Danmark. Club La Santa A/S har derfor en berettiget interesse i at overføre data til Club La Santa S.A.U. til administrative formål samt at analysere kundernes personoplysninger. Endvidere er det nødvendigt at fremsende data til Club La Santa S.A.U. for opfyldelse af en aftale som du er en part i. 

Club La Santa A/S og Club La Santa S.A.U. har således et delt dataansvar for behandlingen af personoplysninger på denne hjemmeside, men din primære kontakt er Club La Santa A/S.

Club La Santa Reisen GmbH i Tyskland, Club La Santa A/S og Club La Santa S.A.U. benytter et fælles reservationssystem og selskaberne har således adgang til reservations- og kundedata for alle selskaber.

Dine personoplysninger

Club La Santa A/S, Club La Santa S.A.U. og Club La Santa Reisen GmbH (”Club La Santa”, ”vi”, ”vores”) respekterer privatlivets fred for vores kunder og besøgende på vores hjemmesider, og vores mål med denne politik er på en klar og gennemskuelig måde at beskrive for dig, hvordan vi indsamler, viser, overfører og gemmer dine oplysninger, så du føler dig sikker på, at dine personoplysninger er lagret sikkert. Club La Santa udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med persondataloven (PDL) og de nye EU-regler for behandling af personoplysninger GDPR.

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte os via mail på info@clublasanta.dk eller dpo@clublasanta.com. Du kan sende post til Club La Santa A/S, Passagerterminalen10, Billund Lufthavn, 7190 Billund.

Indsamling af personoplysninger

Hvad er en personoplysning?

Personoplysninger er al slags information, som direkte eller indirekte kan relateres til en fysisk person, der er i live. Det gælder f.eks. navn, personnummer, adresse, mailadresse og telefonnummer. Det gælder f.eks. også billetnumre, krypterede data og forskellige typer af elektroniske identiteter som IP-numre, hvis de kan knyttes til fysiske personer.

 

Hvordan vi indsamler personoplysninger, og hvilke oplysninger vi indsamler

Club La Santa indsamler personoplysninger på flere måder, men først og fremmest direkte fra dig.

 

Oplysninger, som indsamles i forbindelse med bestilling og rejsen

Når du bestiller en rejse på clublasanta.dk, eller via vores kontor i Billund, indsamler vi personoplysninger fra dig for at kunne gennemføre din bestilling. Det er oplysninger om navn, fødselsdato, alder og køn for alle rejsende, som er omfattet af bestillingen samt adresse og kontaktoplysninger for den hovedrejsende. Når du bestiller, indsamler vi også betalingsoplysninger for den hovedrejsende. Hvis bestillingen omfatter børn, indsamler vi de samme oplysninger som ovenfor vedrørende barnet.

 

Når du gennemfører en rejse med os, indsamler vi også oplysninger om din rejse. Udover ovenstående oplysninger er det f.eks. rejsebevisnummer, afrejsested, rejsevarighed og andre eventuelle tjenesteydelser, som du har valgt at benytte i forbindelse med rejsen.

 

Oplysninger, som indsamles ved personlig kontakt

Vi indsamler personoplysninger fra dig, når du kontakter os, f.eks. via vores salgskontor i Billund på mail, telefon eller på andre måder. Primært indsamler vi de personoplysninger, der er nødvendige for at besvare dit spørgsmål eller behandle din sag. Det er oplysninger om navn og rejsebevisnummer. Afhængigt af hvordan du vælger at kontakte os, kan vi også indsamle kontaktoplysninger som mailadresse eller telefonnummer.

 

Ved personlig kontakt vil vi også indsamle andre personoplysninger, som du selv vælger at give til os. Det kan f.eks. være oplysninger om allergi, medicinsk tilstand eller andre oplysninger om dig eller andre på din rejse, som er omfattet af bestillingen.

 

Oplysninger, som indsamles via My Club

Hvis du registrerer en profil på clublasanta.dk (My Club), gemmer vi din mailadresse for at oprette dit login. På Min Side kan du derefter vælge at angive oplysninger om navn, fødselsdato, adresse og kontaktoplysninger.

 

Oplysninger, som indsamles, når du abonnerer på vores nyhedsbrev

Hvis du vælger at abonnere på Club La Santas nyhedsbrev, indsamler vi dit navn og din mailadresse for at kunne sende nyhedsbrevet. Hvis du vælger at give os det, indsamler vi også data om din fødselsdato, adresse, og kontaktoplysninger.

 

Oplysninger, som indsamles ved anvendelse af vores digitale ydelser

Når du bruger en af vores hjemmesider, vores app eller andre digitale ydelser fra os, indsamler vi oplysninger om din brug af tjenesten. Nogle af disse oplysninger kan være personoplysninger, f.eks. dit IP-nummer. Vi indsamler også oplysninger om, hvordan du navigerer i tjenesten, hvilke søgninger du foretager og hvilke sider, du er interesseret i. 

 

Oplysninger, som indsamles fra en anden end dig

Ved bestilling og kontakt med os i forskellige sammenhænge kan det ske, at en person giver personoplysninger om en eller flere medrejsende. Vores udgangspunkt er, at den, der giver os sådanne oplysninger, har indhentet alle de medrejsendes samtykke til at give sådanne personoplysninger til os. Hvis du ikke selv har foretaget en bestilling, og en anden har foretaget en bestilling, hvor du indgår, indsamler vi personoplysninger om dig fra den pågældende person. Det samme sker, hvis en anden har været i kontakt med os på dine vegne.

Håndtering og lagring af personoplysninger

Club La Santa' juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger

Club La Santa behandler dine personoplysninger i henhold til loven. Det kan ske, at den samme personoplysning behandles både i forbindelse med udførelsen af rejseaftalen, specifikt pga. et samtykke, og fordi oplysningen er nødvendig for at opfylde andre juridiske forpligtelser. Det betyder, at selvom du trækker dit samtykke tilbage, og den behandling, som baseres på samtykket, udløber, kan personoplysningen alligevel findes hos os til andre formål. Hovedsageligt behandler vi dine oplysninger for at opfylde en aftale, som du er en part i, såsom rejsevilkår.

Club La Santa kan desuden behandle oplysninger, der er nødvendige for, at Club La Santa kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser går forud for dette. De legitime interesser Club La Santa forfølger er information om rejsen samt markedsføring inden afrejse.

 

Administration af din rejse

For at kunne levere de rejseydelser, som du har bestilt hos os, bruger vi dine personoplysninger på forskellige måder. Oplysningerne anvendes til at udstede billetter og rejsedokumenter samt til at foretage hotelbestillinger og gennemføre betaling af de ydelser, du har bestilt.  

Administration af din rejse indbefatter også brugen af dine oplysninger til bogføring, afregning, revision, kredit eller anden verifikation af betalingskort.

 

Udsendelse af information

Når du har bestilt en rejse med os, bruger vi dine personoplysninger til at sende bekræftelse, vigtige oplysninger om din kommende rejse og tilbud relateret til rejsen. Dette sker til den mailadresse, der blev oplyst, da du bestilte rejsen. 

Når du er kommet hjem fra din rejse, sender Club La Santa S.A.U. et spørgeskema til dig, hvor du bedes frivilligt besvare spørgsmål om din rejse, for at hjælpe os med at forbedre vores ydelser.

Vi sender information om afvigelser som f.eks. tidsændringer og andre ændringer i forhold til din rejse. Disse informationer sendes enten via mail, brev, sms eller telefonisk, afhængigt af ændringen og de kontaktoplysninger, som har vi har på dig. Vi vil sende rykkere via mail.

 

Markedsføring og personalisering

Kundeoplysningerne kan bruges af Club La Santa i markedsføringssammenhæng i forbindelse med rejsen. Du kan også blive kontaktet af vores partnere. Det gælder Thomas Cook Airlines Scandinavia samt Inflight Service Europe AB, der håndterer taxfree-salg for Jettime.

 

Vi gør brug af personalisering i vores kommunikation via sociale medier og webannoncering på andre hjemmesider end Club La Santa.dk. Til personalisering bruger vi cookies. Læs mere om vores brug af cookies længere nede i dokumentet.

 

Udvikling af ydelser og service

Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler om vores kunder, til at udvikle og forbedre vores produkter og ydelser. Dette gælder vores digitale ydelser, hvor vi analyserer brugeradfærd for at udvikle, hvordan vi præsenterer oplysninger og kampagner samt udformer funktioner. Dette gælder også udviklingen af vores produkter efter kundernes behov og adfærd og f.eks. for at afhjælpe mangler eller forøge sikkerheden.

Hovedsageligt bruger vi anonyme eller anonymiserede data på et aggregeret niveau for at foretage denne type analyse. 

 

Lovbestemmelser

Dine personoplysninger kan også blive behandlet for, at vi skal være i stand til at opfylde forpligtelserne i henhold til love og regler, f.eks. vedrørende sikkerhed og rapportering.

 

Lagringstider

Club La Santa følger god praksis i rejsebranchen. Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt med henblik på behandling.  

Vi gemmer alle de personoplysninger, som vi indsamler, i vores kundedatabase. I kundedatabasen gemmes personoplysninger og rejsehistorik i fem (5) år, hvis du ikke har givet dit samtykke til, at vi kan gemme dine data i længere tid. Hvis du accepterer det specifikt, gemmer vi dine personoplysninger i op til 10 år. Hvis du reklamerer over en rejse indenfor to år efter din sidste rejse, gemmer vi alle dine oplysninger i 10 år.

På My Club gemmes de oplysninger, som du har registreret der, så længe dit bruger-id er aktivt. Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev, vil vi gemme dine kontaktoplysninger, så længe du vælger at fortsætte med at modtage nyhedsbrevet.

De samme personoplysninger kan gemmes flere forskellige steder til forskellige formål. Det kan betyde, at en oplysning, der er fjernet fra et system, fordi den ikke længere er nødvendig, stadig kan findes i et andet system, hvor den gemmes i henhold til en aftale eller til et andet formål, hvor der stadig er behov for personoplysningen.

 

Club La Santa’ tekniske og organisatoriske foranstaltninger for sikker behandling af dine personoplysninger

Vi foretager løbende foranstaltninger for at opfylde principperne om ”integreret databeskyttelse og databeskyttelse som standard". Vi evaluerer løbende risici i den personoplysningsbehandling, der finder sted, og tager de nødvendige forholdsregler for at mindske risikoen.

Vi uddanner løbende vores medarbejdere i spørgsmål om databeskyttelse, og vi har i koncernen vores egne databeskyttelsesansvarlige. Har du direkte spørgsmål om, hvordan vi arbejder med persondataloven (PDL) eller de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR), kan du sende en mail til DPO@clublasanta.com.

Udlevering af personoplysninger

ScanNet

Vi anvender hosting løsninger, Microsoft Office-produkter og systemydelser til vores interne arbejde i Danmark, leveret fra ScanNet. Det betyder, at dine personoplysninger vil blive lagret hos ScanNet, som benyttes af os som databehandler.

 

Aftalepartnere og IT-leverandører

Vi bruger en bred vifte af IT-services og IT-systemer i vores virksomhed. I nogle af disse gemmes og administreres personoplysninger. Vi respekterer dit privatliv og sikkerheden for dine data i al håndtering. Nogle systemer er installeret lokalt hos Club La Santa SA, og det er kun vores personale, som har adgang til disse oplysninger. I disse tilfælde er der ingen overførsel til tredjepart. Nogle systemer er dog cloud-løsninger eller installeret af leverandøren, og det betyder, at vi videregiver personoplysninger til leverandøren. I disse tilfælde er leverandøren vores databehandler og håndterer oplysningerne på vores vegne og efter vores anvisninger.

 

Interne IT-systemer

Internt håndterer vi personoplysninger i vores kundedatabase, i vores bestillings- og salgssystemer, vores kundeservicesystem og i et system til datahåndtering og dataforbedring. Disse systemer er designet til at kunne levere de ydelser, som du har bestilt fra os, og til at kunne håndtere spørgsmål og kundepleje i forbindelse med udførelsen af disse ydelser. Disse systemer kan håndtere alle de personoplysninger, som vi indsamler.

 

Betalingsløsninger

Vi bruger eksterne leverandører til at håndtere betalinger. Disse leverandører har adgang til personoplysninger såsom navne, adresser og betalingsoplysninger. Denne håndtering er nødvendig for, at vi skal kunne levere de ydelser, som du har bestilt fra os.

 

Markedsføring

Vi bruger eksterne leverandører og aftale partnere til en række online markedsføringstjenester. Det vil ofte være nødvendigt, at vi giver visse personoplysninger til disse for at tjenesterne skal kunne udføres.

 

Leverandører af rejserelaterede ydelser

For at kunne tilbyde nogle af de ydelser, som du har bestilt fra os, bruger vi leverandører og aftalepartnere. Det vil ofte være nødvendigt, at vi giver personoplysninger til disse for at tjenesten skal kunne udføres.

 

Hotel

Vi benytter vores eget hotel på Lanzarote i regi af Club La Santa S.A.U. Hotellet har adgang til alle de personoplysninger, som er nødvendige for, at en bestilling kan foretages. Det vil sige oplysninger om navn, fødselsdato, alder, køn, pasnummer for alle passagerer på bestillingen samt adresse og kontaktoplysninger for den hovedrejsende. Hertil kommer betalingsinformationer.

 

Flyselskaber

Vi tilbyder flyrejser med Thomas Cook Airlines og Jettime. Flyselskaberne får adgang til personoplysninger om de rejsende, der skal rejse med det pågældende flyselskab. Det er navn, fødselsdato, alder og køn for alle passagerer på bestillingen. Overførslen af oplysningerne – de såkaldte Flight manifest files - sker via Microsoft outlook.

Flyselskaberne tilbyder taxfree services, og vi sender kontaktoplysninger til Thomas Cook Air Lines samt Inflight Service Europe, der håndterer taxfree service for Jettime. Overførslen af oplysningerne sker via Microsoft outlook.

 

Handlingsagenter

Afhængigt af hvilket flyselskab, der bruges til rejsen, og hvilken lufthavn rejsen afgår fra, benyttes forskellige former for handlingsagenter til at udføre tjenesteydelser i forbindelse med rejsen til lufthavnen. Det kan f.eks. dreje sig om check-in og bagagehåndtering. I forbindelse med udførelsen af disse ydelser kan handlingsagenten få adgang til visse personoplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre tjenesten.

 

Taxfree

Hvis du rejser fra København med Thomas Cook Airlines, kan du forudbestille taxfree-varer enten via Thomas Cook Airlines Airshop. Rejser du fra Billund med Jettime, kan du forudbestille taxfree-varer hos Holiday Taxfree. Leverandørerne af taxfree-varer kan få adgang til de personoplysninger, der er nødvendige for, at bestillingen skal kunne håndteres. Du finder hver leverandørs persondatapolitik på deres hjemmeside.

 

Udlevering til tredje land

Vi anvender Mailchimp til udsendelse af nyhedsbreve og opbevaring af oplysninger om abonnenter på Nyhedsbrevene. Disse data opbevares på en sikker server hos Mailchimp i USA.

Dine rettigheder

Nødvendig håndtering af personoplysninger og håndtering på baggrund af samtykket

Persondatabehandling, der er nødvendig for at vi skal opfylde en aftale med dig, eller for at vi skal opfylde en juridisk forpligtelse, er tilladt uden samtykke. Hvis vi skal indsamle og håndtere dine personoplysninger til et andet formål kræves derimod, at du accepterer behandlingen. Du giver dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, når du benytter vores ydelser på Clublasanta.dk, i vores app, eller ved kontakt med vores salgskonsulenter.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, som du finder ovenfor under afsnittet ”Kontaktoplysninger”. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi slette personoplysningerne og afbryde den behandling, der blev omfattet af dit samtykke.

Det kan ske, at samme personoplysninger behandles både på baggrund af samtykket og fordi oplysningen er nødvendig, eller på grund af andre regler. Det betyder, at selvom du trækker dit samtykke tilbage og den behandling, som er baseret på samtykket, ophører, kan personoplysningerne stadig opbevares hos os til andre formål.

 

Ret til at få information om de personoplysninger, vi har gemt om dig

Hvis du vil have information om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, skal du anvende denne formular, der er tilgængelig på vores hjemmeside og indsende denne til dpo@clublasanta.dk eller til Irene Rojas, Club La Santa, Avenida Krogager, Tinajo 35560, Las Palmas, Spain. I formularen er dine rettigheder og instruktioner for anmodning om dine data nøje beskrevet.

 

Ret til kontrol over dine personoplysninger

Du har ret til at anmode om, at oplysningerne om dig skal slettes, suppleres eller korrigeres. Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger er begrænset til bestemte formål og f.eks. ikke kan bruges til direkte reklame eller såkaldt profilering.

Cookies

På Club La Santa.dk og vores andre hjemmesider bruger vi cookies til at forbedre din oplevelse, til at indsamle oplysninger til vores markedsføring og til at udvikle hjemmesiderne. 

 

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din pc eller mobile enhed, når du besøger en hjemmeside, og som senere kan hentes fra din pc af hjemmesiden. Cookies anvendes dels for at gøre brugeroplevelsen af

en hjemmeside bedre ved f.eks. at huske dine valg og indstillinger og dels for at udvikle hjemmesiden og analysere dit besøg. Nogle funktioner fungerer ikke uden cookies.

 

Hvordan anvender vi cookies?

På vores hjemmesider anvender vi cookies for at forbedre din oplevelse, for at indsamle information til vores markedsføring og for at kunne udvikle hjemmesiden.

 

Brugeroplevelse

Vi anvender cookies så du slipper for at skrive dit navn og adresse mv. for hver ny side, du besøger i f.eks. bestillingsprocessen. Vi anvender også cookies for at huske, hvad du har skrevet i f.eks. søge- og bestillingsformaleren, så du kan navigere på hjemmesiden uden at skulle opgive den samme information hver gang, du skifter side og for f.eks. at kunne afgøre, hvilket sprog siden skal vises på for forskellige brugere. Vi anvender cookies for at optimere hastigheden på hjemmesiden.

 

Markedsføring

Vi anvender cookies for at kunne tilpasse tilbud og reklamer på Clublasanta.dk og andre hjemmesider, som er baseret på din aktivitet på hjemmesiden. Sådanne cookies kan f.eks. anvendes for at vælge målgruppestyrede annoncer eller på anden måde skræddersy de sider, som du får at se via annoncering og tilpasset indhold, såkaldt personificering. Vi anvender også cookies i konkurrenceformularer og kundeundersøgelser. På den måde slipper du som besøgende for at få vist f.eks. samme undersøgelse hver gang, du går ind på hjemmesiden.

 

Webudvikling

Vi anvender cookies for at kunne sammenstille anonym, aggregeret statistik, som gør det muligt for os at forstå, hvordan besøgende anvender vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre strukturen og indholdet på vores hjemmeside.

 

Hvilke typer af cookies anvender vi?

Session Cookies

For at visse funktioner på Clublasanta.dk eller vores andre hjemmesider skal kunne fungere, f.eks. for at de korrekte hjemmesider vises for den rigtige person, anvender hjemmesiden såkaldte ”session cookies”. Når du besøger nogle af vores hjemmesider, udstyrer vores hjemmesider din computer med et unikt idnummer for det unikke besøg. Disse cookies har ingen udløbsdato og gemmes i stedet midlertidigt i brugerens computer indtil browseren lukkes ned. Denne cookie gør, at du ikke behøver at udfylde alle oplysninger igen, når du for eksempel går tilbage i bestillingsdialogen.

 

Persistent cookies

En persistent cookie har en bestemt varighed eller levetid, som afgør, hvor længe den gemmes på din computer eller mobile enhed. Sådanne cookies gemmes indtil levetiden udløber eller indtil du selv fjerner dem manuelt.

 

Tredjepartscookies

En tredjepartscookie er en cookie, som placeres på din enhed på vegne af andre end os. Det kan ske, når vi har leverandører, som udfører tjenester for os, som f.eks. visse analysetjenester eller tjenester, som lader dig dele vores sider på de sociale medier.

 

Du kan indstille håndteringen af cookies i din browser

Du har mulighed for at forhindre, at cookies gemmes på din computer, og du kan når som helst ændre indstillingerne i din browser. Du kan enten vælge at blokere alle cookies eller kun visse cookies. Du kan også når som helst slette sådanne persistent cookies, som er gemt på din enhed. Hvis du vælger ikke at tillade anvendelsen af cookies fra Clublasanta.dk eller andre af vores hjemmesider, kan det betyde, at visse tjenester ikke kan benyttes, eller at hjemmesiden ikke fungerer korrekt i alle henseender.

 

Hvis du ønsker at klage

Enhver, der mener, at et firma overtræder PDL eller anden lov om privatlivets fred, kan henvende sig til Datatilsynet. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside.

 

}
Se mere Se mindre